افزایش متابولیسم بدن با مصرف زنجبیل

یکی از شیوه های کاهش جذب چربی خون در جریان گردش خون و اندام های  داخلی، گنجاندن زنجبیل در برنامه غذایی هفتگی است. افرادی که در طول هفته 2 تا 3 بار زنجبیل استفاده می کنند، می توانند از خواص درمانی آن در افزایش میزان متابولیسم و سوخت و ساز بدن و کاهش جذب چربی…