سنجد مانع نرمی استخوان می شود

از نظر ویتامین و املاح غنی است و مانع نرمی استخوان می شود. مقوی معده و بادشکن است و حالت تهوع را تسکین می دهد. برای بند آوردن اسهال و اسهال خونی مفید است. ترشح ادرار را افزایش می دهد و از این جهت برای مجاری ادرار و کلیه ها مفید است. شادی بخش و…