با توجه به عدم شناخت کافی در کاربرد و کشت گیاهان دارویی توسط کشاورزان، این گیاهان کمتر مورد کشت و کار و استقبال قرار می گیرند. از این رو مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی گیاهان دارویی استان اردبیل در صدد است با گرد هم آوردن فعالین این حوزه به شیوه درست و صحیح و عملیاتی به ارائه آموزش های کاربردی به همراه بازدید میدانی از تجربیات موفق افراد فعال این حوزه اطلاعات لازم در باب روش های کشت این گیاهان و کاربردهای آن ها ارائه کند تا گامی مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت در استفاده از گیاهان دارویی برداشته شود.