نشست مشترک اعضای موسسه و انجمن یاوران علم و فناوری استان اردبیل با مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل

نماینده انجمن یاوران وقف علم و فناوری استان اردبیل خبر داد: 🔻🔺اجرای برنامه جامع جهش علم و فناوری در استان اردبیل ✅ صبح روز پنجشنبه نشست مشترک اعضای انجمن و موسسه یاوران وقف علم و فناوری استان اردبیل با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل برگزار شد. ✅در این دیدار ضمن بررسی ابعاد…

اطلاعات بیشتر

نمایشگاه سرآمدان صنعت

نمایشگاه سرآمدان صنعت نمایشگاه سرآمدان صنعت نمایشگاه سرآمدان صنعت نمایشگاه سرآمدان صنعت نمایشگاه سرآمدان صنعت نمایشگاه سرآمدان صنعت نمایشگاه سرآمدان صنعت نمایشگاه سرآمدان صنعت نمایشگاه سرآمدان صنعت نمایشگاه سرآمدان صنعت