استان ‌اردبیل‌ در شمال‌ غرب ‌کشور و در بین‌ نصف‌النهارات 47‌ درجه ‌و 15دقیقه ‌و 48 درجه ‌و56 دقیقه ‌طول ‌شرقی ‌و مدارات ‌37 درجه ‌و 9 دقیقه ‌و 39 درجه ‌و 42 دقیقه ‌عرض‌ شمالی ‌قرار گرفته ‌و از غرب ‌به ‌استان ‌آذربایجان‌ شرقی‌، از شمال ‌و شمال ‌شرق ‌به ‌کشور جمهوری‌ آذربایجان‌، از شرق ‌و جنوب ‌شرق ‌به ‌استان ‌گیلان ‌و از جنوب ‌به ‌استان ‌زنجان ‌محدود است‌. این ‌استان ‌به ‌عنوان‌ جزئی ‌از منطقه ‌آذربایجان‌، شامل‌ نواحی‌ شرقی‌، شمال‌ شرقی ‌و جنوب ‌شرقی ‌آن ‌می‌شود و از لحاظ ‌شکل ‌ظاهری‌، استانی ‌است‌ مطول ‌که ‌فاصله ‌شمالی‌ترین ‌و جنوبی‌ترین ‌نقطه ‌آن ‌در حدود 290 کیلومتر و فاصله‌ شرقی‌ترین‌ و غربی‌ترین ‌آن ‌بیش ‌از 132 کیلومتر است. با توجه به شکل طولی آن در امتداد نصف النهارات، از تنوع اقلیمی قابل توجهی برخوردار می‌باشد.

مساحت ‌استان ‌918/17880 کیلومتر مربع‌ می‌باشد که‌ حدود 07/1 درصد از مساحت ‌کل ‌کشور را تشکیل‌ می‌دهد. طول ‌مرزهای‌ این ‌استان‌ حدود 369 کیلومتر با کشور جمهوری‌ آذربایجان‌ می‌باشد.

استان اردبیل از نظر ویژگی های ارتفاعی و توپوگرافیک در بخش مرتفع کشور واقع شده و دارای چهره ای کوهستانی است. از مجموع مساحت این استان 3/28 درصد دارای ارتفاع 1400-1000 متر، 9/24 درصد دارای ارتفاع 1800 -1400 متر و 7/23 درصد نیز دارای ارتفاع 3400-1800 متر و 7/0 درصد دارای ارتفاع بیش از 3400 متر است. در مجموع 7/71 درصد از وسعت استان در ارتفاع بیش از 1000 متر توزیع شده است.

با توجه به ویژگی های ارتفاعی و منابع اراضی سه تیپ غالب اراضی در استان به شرح زیر شناسایی شده است.

 

(الف): 4/61 درصد از وسعت استان اردبیل کوهستانی است. توزیع مناطق کوهستانی استان به شرح زیراست:

 • قسمت جنوب : جنوب دشت اردبیل تا انتهای جنوبی استان در شهرستان خلخال
 • قسمت غربی : کوه سبلان و ارتفاعات حاشیه آن
 • قسمت شرقی : مرز استان اردبیل با استان گیلان (شهرستان نمین)
 • قسمت شمال دشت اردبیل : حد فاصل شهر اردبیل تا اراضی دشت مغان

 

( ب ): 7/10 درصد از وسعت استان به اراضی دشتی اختصاص دارد.

 • دشت مغان : محدوده شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار
 • دشت اردبیل : محدوده شهرستان اردبیل
 • دشت مشگین شهر : محدوده شهر مشگین شهر و اراضی پیرامون آن

 

( پ ): 4/24 درصد از مساحت استان را تراس های فوقانی تشکیل داده که در مجاورت کوه ها و تپه‌ها واقع شده اند.

 

استان اردبیل با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی متنوعی که دارد، دامنه وسیعی از گیاهان دارویی را (در حدود 458 گونه گیاهی) دارا می باشد که شناخت این گیاهان و آشنایی با خواص درمانی آن ها بسیار حائز اهمیت است که در کتاب راهنمای جامع توسعه گیاهان دارویی استان اردبیل کاربردهای گیاهان دارویی و طب سنتی به تفکیک شهرستان ها آمده است.

 • شهرستان اردبیل : 100 مورد شناسایی شده است.
 • شهرستان اصلاندوز: 103 مورد شناسایی شده است.
 • شهرستان پارس آباد: 147 مورد شناسایی شده است.
 • شهرستان گرمی: 63 مورد شناسایی شده است.
 • شهرستان خلخال و کوثر: 76 مورد شناسایی شده است.
 • شهرستان نیر: 90 مورد شناسایی شده است.
 • شهرستان نمین: 98 مورد شناسایی شده است.
 • شهرستان مشگین شهر: 65 مورد شناسایی شده است.
 • شهرستان بیله سوار: 29 مورد شناسایی شده است.

 

استان اردبیل از پتانسیل­های طبیعی، اقتصادی و نیروی انسانی بالایی برخوردار است. وجود زمین­های زراعی مرغوب، آب­های گرم زیرزمینی، معادن، طبیعت عالی گردشگری، مرزهای مشترک با کشورهای همسایه، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و …. می تواند این استان را در رتبه­ های بالای کشور قرار دهد.