• فایل فرم رزومه را دانلود کرده تکمیل و در قسمت بارگزاری فایل رزومه ارسال فرمایید. دانلود فایل فرم رزومه
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.