اهمیت کمک ­های مردمی در حوزه علم و فناوری:

 • مشکل کمبود منابع مالی در حوزه تحقیقات کم و بیش در تمام کشورهای جهان وجود دارد و این مشکل در دو دهه اخیر تشدید شده است.
 • کاهش توان مالی دولت ها در استمرار تامین مالی آموزش و کاهش نقش حمایتی دولت ها به دنبال در پیش گرفتن سیاست اقتصاد بازار آزاد.
 • افزایش منافع خصوصی سرمایه‌گذاری آموزشی.

 

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی در سطح دنیا از طریق حمایت ­های مردمی تأمین می­ شود بر این پایه موسسه یاوران علم و فناوری با همکاری کلینیک تخصصی صنعت براساس راهبرد مشخص به دنبال توسعه علم و فناوری در سطح استان اردبیل و در نهایت کشور عزیزمان می ­باشد از این رو شماره حساب ذیل آماده دریافت حمایت های مردمی جهت سرمایه گذاری و ایجاد موقوفات علم و فناوری می باشد:

 

اساسی ترین فعالیت مجموعه توسعه شبکه های فناوری ذیل می باشد:

 • شبکه نوآوری و فناوری آب و خاک
 • شبکه نوآوری و فناوری انرژی­های تجدید پذیر
 • شبکه نوآوری و فناوری ارتباطات و میکرو الکترونیک (فام)
 • شبکه نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
 • شبکه نوآوری و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
 • شبکه نوآوری و فناوری صنایع نساجی و پوشاک
 • شبکه نوآوری و فناوری علوم شناختی
 • شبکه نوآوری و فناوری علوم زیستی
 • شبکه نوآوری و فناوری صنایع فرهنگی و خلاق
 • شبکه نوآوری و فناوری غذایی، بهداشتی، دارویی و آرایشی
 • شبکه نوآوری و فناوری صنایع تبدیلی و مکانیزاسیون کشاورزی
 • شبکه نوآوری و فناوری امنیت غذایی
 • شبکه نوآوری و فناوری مهندسی پزشکی
 • شبکه نوآوری و فناوری بدیع و نوظهور
 • شبکه نوآوری و فناوری همگرا

 

آینده همان است که امروز برای آن تلاش می شود.