امروزه فناوری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها و مناطق مطرح است. در مناطق مختلف جهان، روش های گوناگونی در راستای تسهیل انتقال و مبادله فناوری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بکار می رود. متاسفانه در کشور ما بخصوص استان اردبیل، مبادلات و انتقال فناوری از نظام و ساختار منسجم و هدفمندی برخوردار نیست و این مسئله باعث بروز مشکلات بسیاری برای عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری شده است؛ نظام مستندسازی طراحی از 100 سال پیش می بایست استقرار پیدا می کرد ولی محقق نگردیده است؛ متاسفانه تمرکز بر نداشته ها به جای داشته ها و نگرش بخشی، مجال به اشتراک گذاری دارایی های فناورانه را از ما گرفته است. لذا با توجه به ضرورت این مهم، طرح احصاء دارایی های فناورانه استان اردبیل در دستور کار مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی گیاهان دارویی استان اردبیل قرار گرفته است. این طرح در دو بخش اساسی شامل :

  • محصول فناورانه
  • خدمات فناورانه

 

به احصاء فناوری و خدمات در سطح استان اردبیل می پردازد تا از طریق معرفی محصولات و خدمات کارخانجات / شرکت های دانش بنیان / سازمان های خدماتی تخصصی و …  از آن ها در راستای تقویت و توسعه گیاهان دارویی  استان اردبیل گام های والایی را با هدف توسعه پایدار استان اردبیل بردارد.