شهرستان گرمی با وسعت 2059 کیلومتر مربع با امتداد شرقی – غربی تقریباً در شمال  استان اردبیل واقع شده است. این شهرستان دارای موقعیتی نیمه کوهستانی بوده و در محدوده ارتفاعی 1750-500 متر واقع شده است.

نقاط قوت شهرستان گرمی:

  • مناسب بودن میزان بارش و نزولات جوی (متوسط بارش 320-280 میلی متر )
  • کوتاه بودن دوره یخبندان
  • جریان رودخانه های دره رود ، بالهارود و سرشاخه های اصلی آنها در شهرستان گرمی
  • وجود چشمه های متعدد و دسترسی به منابع آب زیرزمینی
  • وجود معادن در حال اکتشاف سنگ لاشه

فرصت های موجود در شهرستان گرمی:

  • رواج فعالیت های کشاورزی (زراعی دیم و دامداری سنتی )به عنوان فعالیت اصلی ساکنین شهرستان گرمی
  • استقرار شهر گرمی در این شهرستان به عنوان یکی از شهرهای مهم استان و تنظیم کننده روابط کارکردی ـ عملکردی ناحیه
  • امکان توسه شهر گرمی به عنوان یک شهر میان راهی بین پارس آباد و اردبیل (اتصال دهنده مرکز استان با سکونتگاههای آن)
  • امکان توسعه صنعتی وابسته به توسعه معدنی

 

گیاهان دارویی بومی در شهرستان گرمی

ردیف

نام گیاه

ردیف

نام گیاه

ردیف

نام گیاه

1

اشنان 23 جودوسر 45 فرفیون

2

افتیمون 24 چالی 46 قشنگی
3 اقاقیا 25 چوغان 47

کاسنی

4 اقطی سیاه 26 خار مریم 48

هندوانه ابوجهل

5

بابا آدم 27 خارخسک 49 کرفس آلپی

6

آفتاب پرست 28 خار شتر 50

کیسه کشیش

7 آویشن 29 خردل وحشی 51

گزنه

8

بابونه گاوی 30 خلر 52 گل ختمی زرد
9 بابونه 31 درخت گز 53

گل گاو زبان

10

بارهنگ 32 دم اسب 54 مریم گلی
11 برگ درخت بِه 33 رازیانه 55

گلدیون بنفش

12

برگ درخت گردو 34 زبان پس قفا 56 مرزنجوش معطر
13 بنفشه شیرین 35 زنبق 57

مرزه

14

بهار نارنج 36 زولف بهار 58 ناخنک
15 بِه دانه 37 زیره 59

نعناع کوهی

16

بومادران 38 سگ زبان 60 هلیله زرد
17 بید مشک 39 شبدر قرمز 61

هواچوبه

18

پولک 40 شکر تیغال 62 یوشان
19 پونه 41 شیرین بیان 63

یونجه

20

تلخه 42 شنبلیله 64 خاکشیر(شووران)
21 توت فرنگی وحشی 43 شوید وحشی 65

———

22

ثعلب 44 علف هفت­بند 66

———