آمارهای جهانی نشان می‌دهد که توجه و گرایش مردم جهان بهطب سنتی رو به فزونی است و این روش درمانی کم‌کم جایگاه خود را در کنار طب مدرن تثبیت می‌کند.

امروزه با توجه به تحولات صنعتی و مصرف غذاهای ناسالم در جوامع امروزی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه با بروز بیماری های غیرواگیر روبه رو هستیم. از طرفی با توجه به بررسی های صورت گرفته درباره نوع نگرش طب سنتی به بحث تغذیه می توان دریافت که امروزه بیماری هایی همچون چاقی، سکته قلبی، دیابت و بیماری هایی از این قبیل در اثر مصرف نادرست مواد غذایی و نیز مصرف غذاهای چرب و ناسالم، به ویژه توسط نوجوانان پدید می آیند. بنابراین، پیشگیری یکی از توصیه های مهم طب سنتی در این باره است که با بهره گیری از آن از بروز وگسترش هر چه بیشتر بیماری های غیرواگیر جلوگیری به عمل می آید.

طب سنتی واژه ای کلی است که هم به سیستم های طب سنتی مانند طب سنتی چین ، آیورودای هند و طب یونانی-عربی و هم به اشکال مختلف طب بومی  اطلاق می گردد.درمان های طب سنتی شامل دارو درمان ( استفاده از گیاهان دارویی ، اجزاء حیوانی و معدنی) و روش های غیر دارویی ( مانند طب سوزنی، ماساژ و درمان های روحی و روانی) می باشد. در کشورهایی که سیستم خدمات پزشکی در آن ها بر پایه طب مدرن استوار است، به جای طب سنتی اغلب از واژه طب مکمل و طب جایگزین یا طب غیر متعارف استفاده می شود.

اصول روش تغذیه در مکتب طب سنتی ایران بر یک جمله استوار است و آن اینکه بر هر فرد لازم است تغذیه ای مخصوص بخود بر اساس مشخصات فردی خود داشته باشد.طب سنتی ایران بر پیشگیری از بیماریها با آموزش روش صحیح زندگی تاکید دارد و پزشک موفق را پزشکی می داند که سلامتی جامعه را حفظ نماید و خود به خود با این تدبیر تعداد بیماران و مصرف دارو کاهش خواهد یافت.

بنابراین با توجه به وضع تغذیه ای جهانی و روزافزون بودن بیماری های مرتبط با تغذیه ناسالم که زندگی افراد را در معرض خطر قرار داده است، مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی گیاهان دارویی استان اردبیل اقدام به تشکیل کمیته طب سنتی و داروهای گیاهی نموده است تا بتواند در این راستا با گرد هم آوردن متخصصین این حوزه نکات برجسته و حائز اهمیت طب سنتی در سبک زندگی سالم را نهادینه کند.