اثرات جانبی و زیان های ناشی از مصرف مواد شیمیایی، داروهای مصنوعی، سموم شیمیایی و مواد افزودنی و نگهدارنده سنتزی و رنگزاهای آلی و بروز انواع سرطان ها و بیماری های مختلف و همچنین اثرات زیست محیطی آن ها در سال های اخیر موجب حذف تدریجی کلیه مواد مصرفی شیمیایی در مواد غذایی، دارویی و آرایشی – بهداشتی شده است.

رنگ‌ها، یکی از پرمصرف‌ترین مواد در صنایع مختلف هستند. امروزه توجه زیادی به جایگزینی رنگدانه‌های طبیعی به جای رنگ‌های سنتزی معطوف شده است. رنگ های طبیعی بر اساس منشاء تولید به سه دسته تقسیم می شوند:

  • رنگ های طبیعی با منشاء معدنی مانند خاک سرخ، تالک، آبی اولترامارین، آبی پروس و ….

  • رنگ های طبیعی با منشاء جانوری مانند رنگ قرمز درخشان تهیه شده از حشره ی است که روی گیاه کاکتوس زندگی می کند.

  • رنگ های طبیعی با منشاء گیاهی منابع گیاهان رنگزا در جهان بسیار متعدد هستند. تعداد اندکی از آن ها به صورت صنعتی و بخشی نیز به صورت سنتی مورد استفاده و در سال های اخیر نیز تعداد دیگری مورد مطالعه قرار گرفته اند مطالعات نشان داده است که خاصیت رنگزایی گیاهان، ناشی از فعالیت ترکیباتی است که در قسمت های مختلف گیاه یافت می شوند. این ترکیبات ساختمان شیمیایی متفاوت داشته و روش های متنوعی برای استخراج آن ها وجود دارد.

با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین منابع جهت تولید رنگدانه‌های طبیعی، گیاهان می‌باشند. و در حال حاضر تقاضا برای رنگ‌های طبیعی به دلیل قابلیت برگشت آن ها به طبیعت و سازگاری با محیط زیست افزایش یافته است.‌ بسیاری از گیاهان مورد استفاده برای استخراج رنگ به عنوان دارویی نیز طبقه‌بندی شده و فعالیت ضد‌میکروبی و اثرات ضد‌التهاب و … قابل توجه برای آنها گزارش شده است.‌ بر همین اساس مرکزهدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی گیاهان دارویی استان اردبیل کمیته گیاهان دارویی معطر و رنگزا را تشکیل داده است تا بتواند با گردآوری متخصصین این حوزه در کنار هم هدایت درست بستر و زمینه های لازم برای استفاده از گیاهان دارویی در حوزه کاربرد صنعت رنگ و عطر فراهم آورد.