ترخون التیام بخش زخم دهان است

ترخون دارای ویتامین Cاست و برای جلوگیری از خون ریزی لثه ها و التیام زخم های دهان مفید است و جویدن آن درد دندان را تسکین می دهد. اشتها آور و مقوی معده است ، به این جهت برای اشخاص ضعیف و عصبی ، کودکان سنین رشد و کسانیکه دوره نقاهت را می گذرانند ،…