خرما تحکیم بخش استخوان و تقویت کننده اعصاب است

خرما به سبب کلسیم ، موجب استحکام استخوان های بدن می شود و به خاطر دارا بودن فسفر تقویت کننده اعصاب است و از فراموشی جلوگیری می کند. در درمان و جلوگیری از کم خونی موثر است. بسیاری از متخصصین علم تغذیه معتقدند خوردن خرما از ابتلا به بسیاری از سرطان ها جلوگیری می کند.…