پیاز داروی سرماخوردگی و ضد انعقاد خون است

خواص دارویی پیاز دارای ویتامین های A,B,C و املاحی مانند کلسیم و سدیم و پتاسیم است. یک آنتی بیوتیک و ضدمیکروب طبیعی است و به خوبی می­تواند بسیاری میکروب های بیماریزا را از بین ببرد. پیاز را داروی سرماخوردگی می دانند، چون بسیار خلط آور است و با ایجاد سرفه موجب خروج اخلاط از سینه…