ابتلا به سوهاضمه با خوردن خیار بعد از غذا

خوردن خیار پس از غذا سبب سوء هاضمه می شود. خیار بسیار نفخ آور است و در معده سریع گوارش می شود، به همین جهت بهتر است حتماً قبل از غذا مصرف شود. عطش را بخوبی تسکین می دهد و سوختگی های خفیف ناشی از آتش و آب جوش بسیار سودمند است . جهت مبتلایان…