زیاده روی در مصرف زعفران باعث آسیب به کبد و کلیه می شود

شادی آور و تا حدودی آرام بخش و خواب آور است. سبب سهولت هضم مواد غذایی می شود و مقوی کبد است. طبق یافته های جدید علمی زعفران کلسترول خون را پایین می آورد و از تاثیر سالخوردگی بر ذهن تا حدودی جلوگیری می کند. زیاده روی در مصرف آن باعث اختلالات گوارشی از قبیل…