خواص دارویی روغن زیتون

روغن زیتون دارای ترکیبات شیمیایی مفیدی است که روی خون آثار مفیدی می گذارد، از جمله تمایل خون به لخته شدن را کم می کند، کلسترول خون را کاهش می دهد و مانع از رسوب ان در رگ ها می شود.  دانشمندان روغن زیتون را داروی موثر برای پیشگیری از حمله های قلبی و حتی…