شبدر سفید التیام بخش زخم و تصفیه کننده خون است

شبدر سفید   (نام ترکی: اوش قولاخ ) آب شبدر تازه با عسل برای رفع خشونت سینه و قطع سرفه مفید است. شبدر تازه برای رفع یبوست و قرار دادن له شده ­ی آن روی زخم برای التیام زخم­ها موثر است. جهت نیش عقرب از ضماد کوبیده شده شبدر در محل نیش استفاده می­ شود. برای…