درمان سرماخوردگی با پوست درخت بید

  پوست درخت بید به دلیل داشتن اثر شبیه اسپیرین در درمان سرماخوردگی مفید بوده و دارای خاصیت تب بر و مسکن می باشد.پوست درختان بید دارای اثر مسکن دردهای دستگاه تناسلی و شاتونهای آن اثر ضد تشنج داشته و برای رفع قاعدگی های دردناک و رفع سیلان منی مفید است. عصاره رقیق سنبله های…