تفاوت فلفل سیاه و سفید و خواص درمانی انها

فلفل سیاه و سفید هر دو از یک گیاه می باشند، فقط زمان برداشت آن ها فرق می کند. فلفل سیاه را زمانی که هنوز سبز است چیده و سپس روی هم تحوده می کنند تا تخمیر شود آنگاه در مجاورت آفتاب قرار می دهند تا سیاه گردد. فلفل سفید را زمانی که کاملاً رسیده…