پرتقال تقویت کننده سیستم عصبی و ضدسرطان است

پرتقال از میوه ­های مشهور ضدسرطان به شمار می رود. بطوریکه کارشناسان موسسه ملی ضد سرطان امریکا معتقدند یکی از عللی که سرطان معده در این کشور چندان شایع نیست، این است که مرکبات و مخصوصاً پرتقال در تمام ماه­ های سال در دسترس مردم بوده و همه از آن استفاده می کنند. پرتقال باعث…