مصرف علف چشمه به عنوان پنی سیلین گیاهی

علف چشمه (بولاغ اوتی) یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که بشر با آن آشنا بوده و به عنوان سبزی خوراکی از آن استفاده می کرده است. این گیاه ضدعفونت بوده و به عنوان پنی سیلین گیاهی مطرح است. علف چشمه یکی از منابع غنی ید می باشد که حتی از بسیاری از گیاهان دریایی…